Poratek yhdistää sinut alan eteviin osaajiin

Me Poratekissa olemme koonneet yhden katon alle kaivonporausalan asiantuntijat. Haluamme auttaa sinua varmistumaan laadukkaista urakoitsijoista ja tarjota osaajiemme kattavan tiedon käyttöösi.

MISTÄ OSAAVA AMMATTILAINEN PORAUSTÖIHIN?

Löydä urakoitsija lähellä sinua

   TUET ENERGIAREMONTTEIHIN JA MUIHIN TÖIHIN

   Mitä tukia voin saada projektiini?

   Asuntosi energiaremontteihin ja muihin parannustöihin voi saada valtiolta verovähennyksiä ja avustuksia, joita kannattaa hyödyntää.

   Jos haet tukea yksityiseen kodin remonttiin, sinulle saattaa sopia parhaiten kotitalousvähennys. Taloyhtiöille ja pientaloille eräs soveltuva tuki on energia-avustus. Molempia tukia ei kuitenkaan ole mahdollista hyödyntää samaan toimenpiteeseen.

   Lue lisää avustuksista alta

   Kotitalousvähennyksessä on kyse veroihin saatavasta helpotuksesta. 

   Voit saada kotitalousvähennystä kotiisi tai vapaa-ajan asuntoosi tehdystä remontointityöstä. 

   Sinun on mahdollista vähentää 40 % vähennykseen oikeuttavan työn arvonlisäverollisesta hinnasta. Maksimissaan voit saada hyvitystä teetetystä työstä 2 250 € /henkilö. Hyvitys on henkilökohtainen, joten puolison kanssa voitte saada yhteensä 4 500 € hyvitystä. 

   Hyvitys myönnetään vain tehdyn työn osuudesta, eli sitä ei saa mm. laitteista tai tarvikkeista. Työn teettäjällä on omavastuu 100 €. 

   Kotitalousvähennystä ei voi saada, jos saat jo samaan työsuoritukseen energia-avustusta. Kotitalousvähennys onkin hyvä tuki erityisesti pientalojen omistajille työhön painottuviin energiakorjauksiin. 

   Lue asiasta lisää: www.vero.fi

   Energia-avustus on uusi valtion tuki, jota myönnetään asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin vuosina 2020–2022. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. 

   Energia-avustusta voi saada sellaisiin toimenpiteisiin, jotka parantavat riittävästi rakennuksen energiatehokkuutta. Tukea myönnetään myös suunnittelutyöhön. 

   Avustuksen saamiseen vaikuttaa se, kuinka paljon korjaukset ja toimenpiteet parantavat rakennuksen E-lukua. 

   Avustusta voivat hakea: 

   kerros- ja rivitaloyhtiöt
   valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa
   omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat 

   Avustusta voi saada:

   Enintään 4 000 €/ asunto, kun kerros- tai rivitalon energiatehokkuus paranee 20 %. 
   Enintään 4 000 € / rakennus, kun omakoti- tai pientalon energiatehokkuus paranee 30 %. 
   Enintään 6 000 € / asunto, kun rakennuksen korjaukset saavuttavat lähes nollaenergiatason.

   Energia-avustusta voi hakea kaikenikäisiin rakennukseen eikä avustus ole tulosidonnainen. Pääsääntöisesti avustus on haettava ennen hankkeen käynnistämistä. Energia-avustus maksetaan kerralla, kun työt ovat valmistuneet. 

   Lue lisää energia-avustuksesta ARA:n sivuilta.

   TERMIT TUTUIKSI

   Kaivonporaussanasto

   Alitusporaus = Alitusporauksessa porataan muovi- tai teräsputki rakenteiden, kulkuväylien tai vesistöjen alle. Putken sisään voidaan asentaa mm. sähkökaapeleita, viemäri- ja/tai vesiputkia.

   Ankkurointiporaus = Ankkurointiporauksessa teräsputki porataan maapeitteen läpi kallion pintaan. Porausta jatketaan kallion sisään, jolloin ankkurille saadaan riittävä kalliotartunta. Varsinainen kallioankkuri on tanko tai esijännitetty punosankkuri, joka asennetaan poratun ankkuriputken ja kallioreiän sisään ja kiinnitetään injektoimalla. Ankkuroinnilla tuetaan mm. ponttiseiniä, mastoja, perustuksia ja siltarakenteita.

   Energiakaivo = Kallioon porattu reikä, jonka halkaisija on yleensä 115mm ja syvyys 150–350  metriä. Reijästä saadaan otettua keruujärjestelmän avulla maa- ja kallioperän pintaosiin varastoitunutta lämpöenergiaa.

   Energiakaivon aktiivisyvyys = energiakaivon vesitäytteinen osuus.

   Kollektori = lämmönkeruuputkisto.

   Lämmönkeruneste = Energiakaivon lämpö ja/tai viileys siirretään keruunesteen avulla  maaperästä lämpöpumpulle. Maalämpöneste on valmistettu vahvasti denaturoidusta etanolista.

   Lämpöpumppu = Maalämpöpumpulla siirretään maaperästä, kallioperästä tai vesistöstä kerätty energia rakennusten käyttöön sähkön avulla.

   Lämmönkeruupiiri = Maalämpöjärjestelmän osa, jolla energia kerätään putkiston kautta lämpöpumpulle  Keruupiiri voidaan asentaa maaperään, kallioon porattuun reikään tai vesistöön.

   Maalämpö = Maa- ja kallioperän pintaosiin varastoitunutta lämpöenergiaa, joka on peräisin pääosin auringosta. 

   Maaviileä = Maakylmäjärjestelmässä taloa viilennetään suoraan maaperästä otettavalla kylmällä. Maaviileä on mahdollista toteuttaa kohteissa, joissa on lämmitysmuotona energiakaivo.

   Energiakaivon mitoitus = Energiakaivon mitoituksella selvitetään kohteen vaatima energiakaivojen määrä ja kaivojen syvyydet.

   Normienergiakaivo-17 = Poratekin jäsenyritysten laatima ja standardisoima energiakaivon rakennusohje.

   Normiporakaivo = Poratekin jäsenyritysten laatima ja standardisoima talousvesikaivon rakennusohje.

   Pintavesieristys = Oikein toteutulla pintavesieristyksellä estetään pintavesien pääsy porakaivoon.

   Porakaivovesi = Kallioporakaivosta saatavaa kalliopohjavettä.

   Porapaalutus = Porapaalutuksessa maaperään asennetaan teräspaaluja poraamalla, joita käytetään vaikeissa pohja- ja ympäristöolosuhteissa tai kun paalulle halutaan keskittää suuria kuormituksia. Paalut voidaan porata ja asentaa kaikkien maa- ja täyttökerrosten ja lohkareiden läpi aina peruskallioon asti.

   Poratek ry = Suomen Kaivonporausurakoitsijoiden vuonna 1996 perustama porakaivoalan kattojärjestö, jossa on urakoitsijajäseniä ja partnerijäseniä. Yhdistyksen tarkoituksena on edustaa jäsenistöä ja ajaa jäsenien etua erillaisissa yhteyksissä.

   Poratek Uutiset = Poratek Uutiset on Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry:n julkaisema porakaivoalan ammattilehti, joka ilmestyy kerran vuodessa.

   Poratek-partneri = Poratek partneri on Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry:n  jäsenyritys, joka on Poratek-urakoitsijoiden suosima kaivonporausalan tavaroita tai palveluja tuottava toimija. Partnerijäsen hyödyntää Poratek-brändiä omassa liiketoiminnassaan.

   Poratekin jäsenyritys = Poratek jäsenyritys on Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry:n kuuluva urakoitsijajäsen, joka hyödyntää yhdistyksen tarjoamia palveluja sekä käyttää Poratek-brändiä omassa toiminnassaan.

   Poraussopimuslomake = Virallinen dokumentti, jossa on yksilöity talousvesi- tai energiakaivon rakentamiseen liittyvät yksityiskohdat sekä vastuukysymykset.

   Siirtoputkisto, vaakaputkisto = lämpöpumpun ja energiakaivon välinen putkisto.

   Rakennustapaselostus = Rakennustapaselostus on virallinen ohje siinä määritellyn rakennuskohteen toteutuksesta.

   Siiviläputkikaivo = Vesiporakaivo, jossa osa kaivon suojaputkesta on reiällistä siiviläosuutta. Putki  on upotettu maahan ja putken pää on vuorattu suodatinhiekalla.

   Sulpu ry = Suomen Lämpöpumppu SULPU ry lämpöpumppualan kattojärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa lämpöpumppualalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

   MYÖS HAASTAVIEN KOHTEIDEN ERITYISOSAAMINEN LÖYTYY PORATEKILTA

   Erikoisporaukset

   Jäsenyrityksiltämme löytyy kivenkovaa ammattitaitoa myös muihin poraustöihin.

   PAALUTUKSET JA ANKKURIPORAUKSET

   Toisinaan pohjarakenteiden suunnittelussa saattaa tulla vastaan tilanne, jossa kallio on niin syvällä, ettei sitä ole järkevää kaivaa esille, tai työkohteen ympäristö asettaa rajoituksia käytettävän kaluston suhteen. Tässä tapauksessa perusteiden rakennuksessa voidaan hyödyntää suurporapaaluja ja ankkurointiporausta. Tekniikaltaan tämä ratkaisu on nopea, varma ja edullinen.

   Porapaaluilla ja ankkuriporauksilla saadaan vakaa ja tukeva kontakti kallioon, tarvittaessa jopa 10 metriä kallion sisälle. Porapaalutuksessa paalu voidaan asentaa juuri haluttuun kohtaan, koska keskeisellä porausmenetelmällä porattaessa paalu läpäisee lohkareet ja tunkeutuu vinoonkin kallioon aiheuttamatta paaluun kallistumaa, käyristymää tai yläalasuuntaan siirtymää.

   Suosittelemme porapaalutusta myös kestävien laiturirakenteiden luomiseen vaativissa olosuhteissa.

   ALITUSPORAUKSET

   Tilanteissa, joissa kaivaminen on haastavaa, porareikä on usein käytännöllinen vaihtoehto alitukseen. Alitusporaukset helpottavat maantie- ja rautatietyömaiden projekteja, sillä kallio ei muodostu esteeksi työn toteutukselle eikä alitusporaus aiheita häiriötä liikenteelle. Alueiden uudelleenkunnostuksen tarve vähenee tällä ratkaisulla huomattavasti. 

   MAISEMAPORAUKSET

   Kun rakentamisessa halutaan säilyttää maisemalliset arvot projektin ajan, reiän poraaminen on kätevä keino vetää esimerkiksi kaapelit ja vesijohtoputket oikeaan paikkaan ilman räjäytyksiä tai kohtuuttomia maansiirtotöitä. 

   TUTKIMUSPORAUKSET

   Kaivonporausammattilaistemme taidot ja kalustokapasiteetti auttavat maaperään kohdistuvissa tutkimuskohteissa, kuten malminetsinnässä ja maaperätutkimuksissa.

   TARKKUUSPORAUKSET

   Modernin kaivonporauksen kalusto helpottaa suurta tarkkuutta vaativia projekteja. Poratek-osaajat auttavat mm.  vesi-, viemäri- ja kaukolämpöputkien reikien, tunneleiden ja väestönsuojien ilmanvaihto-, kaapeli- ja pakokaasureikien sekä kaivosten ilmanvaihto- ja kaapelointireikien toteutuksissa. 

   KAATOPAIKKAPORAUKSET

   Kaatopaikoilla on tarve haihduttaa tai ohjata hyötykäyttöön esim. kaukolämpö-energiaksi maaperässä vuosikausia säilyneet kaasut. Näissä töissä kaasujen vapauttaminen onnistuu pätevästi poraamalla.

   PORAUKSET SAASTUNEILLA ALUEILLA

   Maaperään on joskus voinut kertyä saastuttavia aineita, kuten vuotaneita polttonesteitä huoltoasemilta. Koska suurien maamassojen siirtäminen on todella työläs urakka, porareiän kautta nesteiden ilmastaminen tai pumppaamien ratkaisee työn kätevästi.

   Reikäkoot

   Tarvitsetko ratkaisuja eri kokoisiin reikiin? Poratek-urakoitsijoilta löytyy vaihtoehtoja useaan eri tarpeeseen.

   Maaporaus
   • pystyporaus ø 100-400 mm
   • vino- ja vaakaporaus ø 100-600 mm

   Kallioporaus
   • pysty- ja vaakaporaus ø 100-500 mm
   • vinoporaus ø 100-500 mm