SUOMEN KAIVONPORAUSURAKOITSIJAT RY

Poratek

Ehtymätöntä osaamista ja korkeaa tietotaitoa jäsentemme ja luonnon puolesta.

MEISTÄ

Poratek on kaivonporausalan ammattilaisten yhteisö, jossa alan näkemys syvenee ja kasvaa.

Poratek ry on kaivonporausalan etujärjestö, joka kerää yhteen alan ammattilaiset ja ajantasaisimmat tiedot. Olemme porausalan taitavien osaajien verkosto, tiedon yhteen kokoava infopankki, kokenut kouluttaja ja vastuullinen vaikuttaja. Olemme toimineet vuodesta 1996 ja tänään Poratek-jäsenistöön kuuluu jo puolet Suomen kaivonporausurakoitsijoista.

Jo yli 25 vuoden ajan päätehtävämme on ollut kehittää kotimaista kaivonporausalaa. Luomme alan turvalliset standardit ja koulutamme uusia tulevaisuuden tekijöitä. Poratek-jäsenyys kertoo tarkan laatutason lisäksi urakoitsijan sitoutumisesta vastuullisiin työtapoihin ja viimeisimpiin suosituksiin sekä vaatimuksiin.

Koska vedessä ja energiassa on kyse elämän elinehdoista, työmme koskettaa koko yhteiskuntaa. Edistämme uusiutuvien luonnonvarojen laadukasta ja turvallista käyttöä sekä kehitämme porausalaa kohti osaavampaa huomista.

MEISTÄ

Poratek on kaivonporausalan ammattilaisten yhteisö, jossa alan näkemys syvenee ja kasvaa.

Poratek ry on kaivonporausalan etujärjestö, joka kerää yhteen alan ammattilaiset ja ajantasaisimmat tiedot. Olemme porausalan taitavien osaajien verkosto, tiedon yhteen kokoava infopankki, kokenut kouluttaja ja vastuullinen vaikuttaja. Olemme toimineet vuodesta 1996 ja tänään Poratek-jäsenistöön kuuluu jo puolet Suomen kaivonporausurakoitsijoista.

Jo 25 vuoden ajan päätehtävämme on ollut kehittää kotimaista kaivonporausalaa. Luomme alan turvalliset standardit ja koulutamme uusia tulevaisuuden tekijöitä. Poratek-jäsenyys kertoo tarkan laatutason lisäksi urakoitsijan sitoutumisesta vastuullisiin työtapoihin ja viimeisimpiin suosituksiin sekä vaatimuksiin.

Koska vedessä ja energiassa on kyse elämän elinehdoista, työmme koskettaa koko yhteiskuntaa. Edistämme uusiutuvien luonnonvarojen laadukasta ja turvallista käyttöä sekä kehitämme porausalaa kohti osaavampaa huomista.

MITÄ KOHTI KULJEMME?

Visiomme

Yhdessä kohti elinvoimaisempaa kotimaata.

Jäsentemme kanssa edistämme luonnonvarojen järkevää ja turvallista käyttöä. Haluamme olla nyt ja jatkossa kaivonporausalan merkittävin ja tunnetuin asiantuntija Suomessa.

MIKÄ ON TAVOITTEEMME?

Missiomme

Kokoamme yhteen kaivonporausalan osaajat ja laadukkaan ammattitaidon. Luomme alan turvalliset standardit ja koulutamme uusia tulevaisuuden tekijöitä.

ARVOPOHJA KAIKEN TAKANA

Meitä ohjaavat arvomme

Luotettavuus

syntyy avoimuudesta, ammattietiikasta ja jaetuista laatustandardeista.

Vaalimme keskinäistä luottamusta ja ajamme jäsentemme yhteistä etua.

Vastuullisuus

on syvällä toimintamme ytimessä.

Suojaamme luonnonvaroja ja autamme jäseniämme luomaan kestäviä ratkaisuja yhteiskunnalle.

Asiantuntijuus

muodostuu yhteisömme kattavasta kokemuksesta.

Korkean laadun ylläpito, työturvallisuus ja vahva tietotaito ovat työmme lähtökohtia.

Yhteisöllisyys

on meidät yhteen sitova voima.

Keskinäinen arvostus, osaamisen jakaminen ja yhteisöön kuuluminen luovat hyvää energiaa.

KOULUTAMME UUSIA PORAAJIA SUOMEEN

Poratek kouluttajana

Energiakaivon rakentajan pätevyydelle ei toistaiseksi ole Suomessa vaatimuksia. Poratekin kantava ajatus on kuitenkin varmistaa mahdollisimman laadukkaat poraustyöt maassamme. Siksi tarjoamme Poratek-jäsenille maksuttomat koulutusmahdollisuudet.

Järjestämme porareiden peruskoulutusta sekä ammattitutkintoon tähtäävä koulutusta. Jäsenillämme on mahdollisuus osallistua myös muihin koulutustilaisuuksiin. 

Energiakaivojen poraaminen on kehittyvä ala, jossa asiakkaiden määrä lisääntyy jatkuvasti. Kasvaneen kiinnostuksen myötä ala työllistää tekijöitä todella hyvin. Jokainen työmaa on aina erilainen, ja näin on myös jokainen työpäiväkin. Vaihtelua ja tekemisen meininkiä riittää tulevaisuuden tekijöille.

OSALLISTUMME TYÖHÖN PORAUSALAN PAREMMAN HUOMISEN PUOLESTA

Poratek vaikuttajana

Kaivonporausurakoitsijoiden etujärjestönä meillä on merkittävä tehtävä kehittää yhdessä viranomaisten kanssa porausalasta entistä turvallisempi, toimivampi ja ammattitaitoisempi. 

Olemme jäseniemme kanssa yhteistyössä luoneet energiakaivoille ja porakaivoille standardisoidut rakennusohjeet. Näiden tarkoitus on mahdollistaa laadukkaat, kestävät ja ympäristön kannalta turvalliset poraustyöt. Intohimomme on kehittää alan laadukkaita käytäntöjä.

Haluamme myös kehittää kaivonporausalan elinvoimaisuutta ja edistää luonnonvarojen järkevää käyttöä laajemmin yhteiskunnassamme. Tarjoamme näkemyksiämme ja laajaa kontaktiverkostoamme mielellämme käyttöösi.  

Toimimme tiiviissä yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa ja olemme pysyvä asiantuntijajäsen Suomen Ympäristökeskuksen kaivoryhmässä. Poratek on myös yksi Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU r.y:n perustajajäsenistä sekä edustettuna sen hallituksessa.

Poratek-urakoitsijat

Poratek-partnerit

Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt

Toiminnanjohtaja

Asmo Huusko
asmo.huusko(at)poratek.fi
040 7155 906

Puheenjohtaja

Jimmy Kronberg
Saariston Kaivonporaus Oy
jimmy(at)kaivonporaus.com

Varapuheenjohtaja

Tuija Saarela
Pirkanmaan Porakaivo Oy
tuija.saarela(at)greenheat.fi​

Hallituksen jäsen

Esko “Tumppi” Tuomala
Talman Energianporaus Oy
tumppi(at)energiaporaus.fi​

Hallituksen jäsen

Peter Söderlund
Ab Max’s Energy Oy
peter.soderlund(at)maxs.fi​

Hallituksen jäsen

Kristian Dahlbom
Kaivonporaus Dahlbom Oy
kristian(at)dahlbom.fi​

Hallituksen jäsen

Teppo Arola
Geologian tutkimuskeskus, GTK
teppo.arola(at)gtk.fi​

Hallituksen jäsen

Ulla-Maija Liski
Ulla Liski Oy
ulla(at)ullaliski.fi

PYSY MUKANA MATKASSA

Poratekissa tapahtuu

Lue täältä kuulumisiamme ja pysy mukana matkassamme.

[ Tähän tulee artikkelit ]

SUOMEN KAIVONPORAUSURAKOITSIJAT RY:N TIEDOTUSLEHTI

Poratek Uutiset

Poratek Uutiset on kaivonporausalan ammattijulkaisu, josta saat uusimmat tiedot ja näkemykset alan toiminnasta. Lehti ilmestyy kerran vuodessa.

Lehden osoitteellinen jakelu suunnataan pääasiassa talonrakentamisen, talotekniikan, rakennussuunnittelun ja -valvonnan ammattilaisille sekä isännöitsijöille. Poratek Uutiset on myös luettavissa verkkojulkaisuna.

LATAA PORATEKIN MATERIAALIT KÄYTTÖÖSI

Mediapankki

Lataa tästä Poratekin brändimateriaalit käyttöösi.