FINLANDS BRUNNSBORRNINGSENTREPRENÖRER RF

Poratek

Aldrig sinande kunnande och högklassig sakkunskap för våra medlemmar och naturen.

OM OSS

Poratek är brunnsborrningsbranschens experters samfund, där branschens insyn fördjupas och växer.

Poratek ry är brunnsborrningsbranschens intresseorganisation, som binder samman branschens experter och den senaste informationen. Vi är borrningsbranschens expertnätverk, den heltäckande informationsbanken, en erfaren utbildare och en ansvarsfull påverkare. Vi har verkat sedan år 1996 och idag är hälften av Finlands brunnsborrningsentreprenörer Poratek-medlemmar.

I över 25 år har vår huvudsakliga uppgift varit att utveckla den inhemska brunnsborrningsbranschen. Vi skapar branschens säkra standarder och utbildar framtidens proffs. Poratek-medlemskap omtalar, utöver hög kvalité, det att entreprenören binder sig till hållbara arbetssätt och det senaste inom rekommendationer och krav.

För att vatten och energi är livsbetingelse, berör vårt arbete hela samhället. Vi representerar kvalitativt och säkert användande av förnybara naturresurser, och vi utvecklar borrningsbranschen mot en mer kunnande morgondag.

OM OSS

Poratek är brunnsborrningsbranschens experters samfund, där branschens insyn fördjupas och växer.

Poratek ry är brunnsborrningsbranschens intresseorganisation, som binder samman branschens experter och den senaste informationen. Vi är borrningsbranschens expertnätverk, den heltäckande informationsbanken, en erfaren utbildare och en ansvarsfull påverkare. Vi har verkat sedan år 1996 och idag är hälften av Finlands brunnsborrningsentreprenörer Poratek-medlemmar.

I redan 25 år har vår huvudsakliga uppgift varit att utveckla den inhemska brunnsborrningsbranschen. Vi skapar branschens säkra standarder och utbildar framtidens proffs. Poratek-medlemskap omtalar, utöver hög kvalité, det att entreprenören binder sig till hållbara arbetssätt och det senaste inom rekommendationer och krav.

För att vatten och energi är livsbetingelse, berör vårt arbete hela samhället. Vi representerar kvalitativt och säkert användande av förnybara naturresurser, och vi utvecklar borrningsbranschen mot en mer kunnande morgondag.

VAD RÖR VI OSS MOT?

Vår vision

Tillsammans mot ett mer livskraftigt hemland.

Tillsammans med våra medlemmar främjar vi vettigt och säkert användande av våra naturresurser. Vi vill nu och i framtiden vara den mest betydande och kända experten inom brunnsborrningsbranschen i Finland.

VAD ÄR VÅRT MÅL?

Vår mission

Vi binder samman brunnsborrningsbranschens experter och kvalitativ expertis. Vi skapar branschens säkra standarder och utbildar framtidens proffs.

VÄRDEGRUNDEN BAKOM ALLT

Värden som styr oss

Pålitlighet

skapas av öppenhet, yrkesetik och delade kvalitetsstandarder.

Vi vårdar ömsesidig tillit och vi främjar våra medlemmars gemensamma förmåner.

Ansvar

är djupt rotat i vår organisation.

Vi skyddar naturresurser och hjälper våra medlemmar skapa hållbara lösningar för samhället.

Expertis

skapas av vårt nätverks vida erfarenhet.

Upprätthållandet av hög kvalité, arbetssäkerhet och stark sakkunskap är startpunkten för vårt arbete.

Gemenskap

är kraften som binder oss samman.

Ömsesidig uppskattning, delandet av kunskap och samhörighet skapar bra energi.

VI UTBILDAR NYA BORRARE I FINLAND

Poratek som utbildare

För tillfället finns det i Finland inte något krav på behörighet när det gäller byggandet av energibrunn. Porateks bärande tanke är ändå att säkerställa så kvalitativa borrningsarbeten som möjligt i vårt land. Därför erbjuder vi Poratek-medlemmar kostnadsfria utbildningsmöjligheter.

Vi ordnar borrares grundutbildningar samt utbildning för den som siktar på yrkesexamen. Våra medlemmar har också möjlighet att ta del av andra utbildningstillfällen. 

Energiborrningsbranschen utvecklas kontinuerligt, och mängden kunder ökar konstant. I och med det tilltagande intresset sysselsätter branschen arbetare väldigt bra. Varje byggarbetsplats är alltid annorlunda, och detta gäller även själva arbetsdagen. Omväxling och aktivt arbete finns det gott om för framtidens borrare.

VI DELTAR I ARBETET FÖR BORRNINGSBRANSCHENS LJUSARE FRAMTID

Poratek som influerare

Som brunnsborrningsentreprenörernas intresseorganisation har vi en betydande uppgift i att tillsammans med myndigheter göra borrningsbranschen ännu säkrare, mer välfungerande och höja yrkesskickligheten.

Vi har tillsammans med våra medlemmar skapat standardiserade konstruktionsreferat för energibrunnar och borrbrunnar. Dess uppgift är att möjliggöra kvalitativa, hållbara och ur omgivningsperspektiv säkra borrningsarbeten. Vår passion är att utveckla branschens kvalitativa praxis.

Vi vill även utveckla brunnsborrningsbranschens livskraft och främja klokt användande av naturresurser brett i vårt samhälle. Vi erbjuder vår insyn och vårt vida kontaktnätverk till ditt förfogande.

Vi verkar i tätt samarbete med miljömyndigheter och vi är en fast expertmedlem i Finlands Miljöcentrals brunnsgrupp. Poratek är också en av grundarmedlemmarna i Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU r.y, och är även med i dess styrelse.

Poratek-entreprenörer

Poratek-partners

Styrelsemedlemmar och tjänstemän

Verksamhetsledare

Asmo Huusko
asmo.huusko(at)poratek.fi
040 7155 906

Ordförande

Jimmy Kronberg
Skärgårdens Brunnsborrning Ab
jimmy(at)kaivonporaus.com

Vice ordförande

Tuija Saarela
Pirkanmaan Porakaivo Oy
tuija.saarela(at)greenheat.fi​

Styrelsemedlem

Esko “Tumppi” Tuomala
Talman Energianporaus Oy
tumppi(at)energiaporaus.fi​

Styrelsemedlem

Peter Söderlund
Ab Max’s Energy Oy
peter.soderlund(at)maxs.fi​

Styrelsemedlem

Kristian Dahlbom
Kaivonporaus Dahlbom Oy
kristian(at)dahlbom.fi​

Styrelsemedlem

Teppo Arola
Geologian tutkimuskeskus, GTK
teppo.arola(at)gtk.fi​

Styrelsemedlem

Ulla-Maija Liski
Ulla Liski Oy
ulla(at)ullaliski.fi

HÄNG MED PÅ RESAN

Det händer i Poratek

Läs här om vad som händer med oss och häng med på vår resa.

[ Tähän tulee artikkelit ]

FINLANDS BRUNNSBORRNINGSENTREPRENÖRER RF:S INFORMATIONSTIDNING

Poratek Uutiset

Poratek Uutiset är brunnsborrningsbranschens experttidning, varifrån du får den senaste informationen och insynen i branschens händelser. Tidningen utkommer en gång per år.

Tidningens adresserade utdelning riktas främst till experter inom husbyggnation, husteknik, byggnadsplanering och -övervakning samt disponenter. Poratek Uutiset kan man även läse på nätet.

LADDA NER PORATEKS MATERIAL TILL DITT FÖRFOGANDE

Mediabank

Ladda här ner Porateks varumärkesmaterial.