Som Poratek-medlem utvecklar du ditt kunnande till en ny nivå

Vi befrämjar våra medlemmars konkurrenskraft och vi hjälper till med utbildningen. Poratek-medlemmarna utgör ett samfund där kunnandet inte stelnar. Tillsammans för vi branschen framåt.

MÅNGA ORSAKER ATT GÅ MED I PORATEK

Medlemskapets fördelar

Branschens expertnätverk

Du är en del av vårt expertnätverk som innehåller största delen av Finlands brunnsborrningsentreprenörer och ett flertal kvalitativa serviceföretag. I den vänliga föreningen får du ta del av ditt nätverks branscherfarenhet och dela din egen insyn.

Branschens färskaste information

Vi erbjuder en unik möjlighet för att utveckla ditt kunnande. Genom Poratek får du tillgång till branschens senaste information och kunskap. Vi är med i flertalet av brunnsborrningsbranschens utvecklingsprojekt och vi främjar branschens viktiga aspekter.

Kostnadsfri utbildning

Som Poratek-medlem har du tillgång till kostnadsfria utbildningsmöjligheter. Genom oss ordnas grundutbildning för borrare, utbildning anpassad för yrkesexamen samt andra kompletterande utbildningar.

Kvalitétsgaranti

Poratek-medlemskap omtalar borrningsprojekt där man värderar kvalité. Du upprätthåller din konkurrenskraft, och dina kunder vet att du arbetar inom strikta tillvägagångssätt. Du har tillgång till Norm-borrbrunnars och Norm-energibrunn 17:s konstruktionsreferat.

Stöd, hjälp och material

Vi erbjuder vårt stöd i alla aspekter av borrningsarbete och vi vägleder dig till rätt information. Du får tillgång till Porateks bekräftade kontrakt- och formulärbotten. I den årligen utkommande Poratek Uutiset -informationstidningen följer du med årets händelser.

Tillställningar och upplevelseresor

Vi ordnar seminarier och andra tillställningar, där du kan förstärka dina nätverk och stifta bekantskap med nya kontakter. På Porateks gemensamma resor lär vi oss tillsammans och vi har en möjlighet att följa med det som händer runtom i världen.

VI ÄR EN MÅNGFALD – VI ÄR BÅDE ENTREPRENÖRER OCH PARTNERS

Medlemskapets variationer

Du ansluta dig till föreningen som medlemskapsföretag eller partner. Du lämpar dig som medlem om det för dig är viktigt att agera ansvarsfullt och upprätthålla hög kvalité, samt att du är intresserad att utveckla ditt kunnande.

Som Poratek-entreprenörsmedlem får du ett brett kontaktnätverk runtom dig, och möjligheten att utveckla samt utbilda dig med branschens senaste information. Poratek-medlemskap omtalar verksamhet som sköts enligt strikt kvalitétsstandard.

Som Poratek-partner har du en direkt anslutning till branschens mest betydande aktörer i Finland. Vi erbjuder stöd, kontakter och en led till marknaden för dig. Du får även ta del av utvecklandet av borrningsbranschen tillsammans med oss.

Medlemsavgifter

Entreprenör-medlemskap

Engångs anslutningsavgift 850 € (0% moms)

Medlemsavgift 1600 € / år (0% moms)

Partner-medlemskap

Engångs anslutningsavgift 850 € (0% moms)

Medlemsavgift 1100 € / år (0% moms).

PORATEK-ENTREPRENÖRER BINDS SAMMAN AV VILJAN ATT UPPRÄTTHÅLLA HÖG KVALITÉ

Poratek-entreprenörer

VARIFRÅN ETT YRKESKUNNIGT PROFFS TILL BORRNINGSARBETEN?

Hitta en entreprenör nära dig

de mest konkurrenskraftiga PARTNER-MEDLEMMARNA ERBJUDER BRANSCHENS mest konkurrenskraftiga PRODUKTER OCH SENASTE KÄNNEDOMEN

Poratek-partners

Hitta en partner nära dig

PORATEK ÄR EXPERTERNAS NÄTVERK OCH ETT KAMRATLIGT SAMFUND

Bli Poratek-medlem

Välkommen till vår expertgrupp!

Man kan bli Poratek-medlem som partner-medlem eller entreprenör-medlem.

Skriv ut ansökningsblanketten nedan, fyll i dina uppgifter och skicka in den antingen via formuläret bredvid, eller per brev till adressen: Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry, Haravatie 7, 68300 Kälviä.

Formulär för medlemsansökan